+90 212 886 86 30

Sosyal Medyada Biz}

ANKRAJ SİSTEMİ

DİKEY VE BAŞ ÜSTÜ YÜZEYLER ÜZERİNDE LEVHALARIN MONTAJI İÇİN ANKRAJ SİSTEMİ

Bu buluş genel olarak duvar oluşturan malzemelerin yapısal elemanlara sabitlenmesi ve daha özel olarak hem iç hem de dış inşaat için kaplama levhaları için sabitleme sistemleri ile ilgilidir

Bu buluşun bir amacı, bitmiş duvarın yüzünü doğru bir şekilde oluşturmak için sabitleme noktalarının kolayca hizalandığı ve şaküllendiği, kaplama malzemeleri için geliştirilmiş bir sabitleme sistemi sağlamaktır.

Bu buluşun başka bir amacı, kaplama malzemeleri için, bunlar için sürekli destek sağlayan bir sabitleme sistemi sağlamaktır.

Bu buluşun başka bir amacı, kaplama malzemesinin ek yerlerinde pozitif bir hava sızdırmazlığı sağlayan kaplama malzemeleri için bir sabitleme sistemi sağlamaktır.

Buluş, en avantajlı şekilde, en az iki çevresel kenarında oluşturulmuş bir çentik veya oluğa sahip olan mermer levhalar ile kullanılır. Buluş, bacakları içe doğru bakan flanşlar veya yeniden giriş bölümleri ile oluşturulmuş, genel olarak U-şekilli bir konfigürasyona sahip olan şekillendirilmiş metal desteklere ilişkindir; bahsedilen şekillendirilmiş metal destekler, kaplama malzemesi ile kaplanacak olan yapının yapısal elemanlarına sabitlenir. . Bu dikmeler, tekrar eden sabitleme noktaları sağlamak için istenen aralıklarda yerleştirilir. Buluşa göre, kaplama malzemesi bu metal şekilli desteklerden, her biri dikmelerden kaplama malzemesini ayıran bir ağ bölümü, ağın ucunda oluşturulmuş bir çentik sokulmuş ya da takılma bölümü içeren sabitleme elemanları vasıtasıyla desteklenmektedir. ve dikmeye tutturulmuş bir dikme takılan kısmı. Bir düzenlemeye göre, bir yataklama veya taban kanal kenedi ve kapak kanalı kenedi, ekstrüde edilmiş U-şekilli bir kanal elemanından oluşturulur. Tercihen, U-şekilli elemanın bir ayağı, U-şekilli elemanın diğer ayağından daha uzun yapılır ve bu uzun bacak, bir klips elemanı üzerinde oluşturulmuş girintili bir çıkıntıyı alan uzunlamasına uzanan bir oluk ile oluşturulur. Bu uygulamaya göre düzenleme, U-şekilli payanda elemanının dış yüzeyinin ve girintili dönüşü taşıyan klipsin yüzeyinin eş düzlemli olacağı şekildedir. Klipsi dikme elemanına sabitlemek için bir cıvatalama aracı uygulandığında, U şeklindeki kanal elemanı sıkıca yerinde tutulur. U-şekilli elemanın bir ayağı, U-şekilli elemanın diğer ayağından daha uzun yapılmıştır ve bu uzun bacak, bir klips elemanı üzerinde oluşturulmuş girintili bir çıkıntıyı alan uzunlamasına uzanan bir oluk ile oluşturulmuştur. Bu uygulamaya göre düzenleme, U-şekilli payanda elemanının dış yüzeyinin ve girintili dönüşü taşıyan klipsin yüzeyinin eş düzlemli olacağı şekildedir. Klipsi dikme elemanına sabitlemek için bir cıvatalama aracı uygulandığında, U şeklindeki kanal elemanı sıkıca yerinde tutulur. U-şekilli elemanın bir ayağı, U-şekilli elemanın diğer ayağından daha uzun yapılmıştır ve bu uzun bacak, bir klips elemanı üzerinde oluşturulmuş girintili bir çıkıntıyı alan uzunlamasına uzanan bir oluk ile oluşturulmuştur. Bu uygulamaya göre düzenleme, U-şekilli payanda elemanının dış yüzeyinin ve girintili dönüşü taşıyan klipsin yüzeyinin eş düzlemli olacağı şekildedir. Klipsi dikme elemanına sabitlemek için bir cıvatalama aracı uygulandığında, U şeklindeki kanal elemanı sıkıca yerinde tutulur. Bu uygulamaya göre düzenleme, U-şekilli payanda elemanının dış yüzeyinin ve girintili dönüşü taşıyan klipsin yüzeyinin eş düzlemli olacağı şekildedir. Klipsi dikme elemanına sabitlemek için bir cıvatalama aracı uygulandığında, U şeklindeki kanal elemanı sıkıca yerinde tutulur. Bu uygulamaya göre düzenleme, U-şekilli payanda elemanının dış yüzeyinin ve girintili dönüşü taşıyan klipsin yüzeyinin eş düzlemli olacağı şekildedir. Klipsi dikme elemanına sabitlemek için bir cıvatalama aracı uygulandığında, U şeklindeki kanal elemanı sıkıca yerinde tutulur.

İkinci bir düzenlemeye göre, H şeklinde ekstrüde edilmiş bir kanal elemanı, iki parçalı bir tespit klipsi vasıtasıyla dikme elemanına sabitlenir, klips parçalarından biri, bir ucunda, şunlardan birinin bir kısmına kancalamak için bir kancaya sahiptir. H-şekilli kanal elemanının flanşları, diğer klips parçası, bahsedilen dikme elemanına bitişik olan H-şekilli kanal elemanının flanşını büyük ölçüde çevrelemek için bahsedilen birinci klips parçası üzerindeki kanca ile birlikte çalışan ve bir arada ve dikmeye sabitlenen bir uzantıya sahiptir. bir kapak vidası. Klips parçalarından biri üzerinde oluşturulan bir çıkıntı, iki parçalı klips montajının dikme elemanı içinde konumlandırılmasını kolaylaştırır. II-şekilli kanal elemanının diğer flanşı, bunun yarısına bitişik bir levhanın çentiğine girmiştir. Düzenleme, H-şekilli elemanın iki flanşını birleştiren ağın kalınlığının, iki bitişik levhayı birbirinden yeterli bir mesafede aralaması ve böylece iki levha arasında bir harç eklemi oluşabileceği şekildedir. Ek olarak, bağlantı yerinde pozitif bir hava sızdırmazlığı sağlanır.

Bir başka düzenlemeye göre, tespit elemanı, iki bitişik kaplama malzemesi tabakasında oluşturulmuş kesikte alınabilen karşıt olarak yerleştirilmiş yay parmak flanşlarına sahip dikdörtgen şekilli bir klips elemanı içerir. Karşı uçta ve birbiriyle zıt bir ilişki içinde, her biri U şeklindeki payanda elemanının yeniden girişini veya içe doğru dönük kenarlarını kavramak için yaylı parmaklara sahip bir çift çentik oluşturulur.

Başka bir düzenlemeye göre, tutturma elemanı veya klipsi, T-şekilli elemanın gövdesi, büyütülmüş bir uç kısma sahip olan bir ekstrüde T-şekilli elemanı içerir; U şeklindeki kanal dikmesi. T şeklindeki elemanın kolları, üzerine bitişik iki levhanın direkleri yerleştirildiğinde, T şeklindeki elemanın kollarının levhaların çentiklerine sıkıca oturmasını sağlayan çıkıntılarla sağlanabilir.

Hali hazırda başka bir modifikasyonda, sac levhadan U şeklinde bir klipsli ankraj oluşturulur. Klips ankrajının bir ayağı, kaplama malzemesinin levhasının çentiğine sokulmak üzere bir yay parmağı oluşturmak için kendi üzerine bükülür. U şeklindeki klipsin diğer ayağı, klipsin dikme elemanı üzerine konumlandırılmasından önce bir sabitleme cıvatası yerleştirilebilecek şekilde olukludur. U şeklindeki klips tutturucunun yarıklı ayağının her iki yanında oluşturulan esnek bir nervür, kenedin sabitleme cıvatasından yerinden çıkmasını önler.

Çevresel kenarlarında oluşturulmuş çentiklere sahip levhaya bakan malzemeler için, her biri ayakları üzerinde oluşturulmuş girintili kısımlara sahip çok sayıda U-şekilli kanal payandası içeren ve oluşturan yapısal elemanlara birbirlerine göre aralıklı bir şekilde sabitlenmiş bir tespit sistemi söz konusu levhaların üzerine sabitleneceği yapı, genel olarak dikdörtgen bir gövde bölümüne sahip bir klips elemanı, söz konusu gövde bölümünün bir ucunun kenarlarında oluşturulmuş bir çift zıt olarak döndürülmüş çentik bağlantı parçası, söz konusu karşılıklı olarak döndürülmüş çentik çiftinin her biri söz konusu dikdörtgen gövde bölümü ile yekpare olan ve söz konusu çıkıntıların üzerine takılan bir levhanın çentikleri ile deforme olabilen bir yay dili içeren takılan çıkıntılar,ve söz konusu dikdörtgen gövde bölümünün karşı ucunda, aynısını söz konusu U-şekilli kanal desteğinin yeniden giriş bölümlerine sürtünmeli olarak sabitlemek için sürtünme çentikleri oluşturan araçlar, söz konusu araçlar, söz konusu gövde elemanı ile entegre olan ve enlemesine bir kısa kol içeren sürtünme çentikleri oluşturmaktadır. bunun düzlemi, bahsedilen kısa kolun karşısında bulunan ve bahsedilen gövde elemanından bahsedilen kısa kol ile aynı yönde vurulan uzun bir yay kolu elemanı, bahsedilen uzun yaylı kol elemanı ve bahsedilen kısa kol, bahsedilen U-‘nin yeniden giriş kısımlarını kavramak için birlikte çalışır. şekilli kanal dikmesi.bahsedilen kısa kolun karşısında ve bahsedilen gövde elemanından bahsedilen kısa kolla aynı yönde vurulan bir uzun yaylı kol elemanı, bahsedilen uzun yaylı kol elemanı ve bahsedilen kısa kol, bahsedilen U-şekilli kanal payandasının yeniden giriş kısımlarını kavramak için birlikte çalışır.bahsedilen kısa kolun karşısında ve bahsedilen gövde elemanından bahsedilen kısa kolla aynı yönde vurulan bir uzun yaylı kol elemanı, bahsedilen uzun yaylı kol elemanı ve bahsedilen kısa kol, bahsedilen U-şekilli kanal payandasının yeniden giriş kısımlarını kavramak için birlikte çalışır.

Çevresel kenarlarında oluşturulmuş çentiklere sahip levhaya bakan malzemeler için, her biri ayakları üzerinde oluşturulmuş girintili kısımlara sahip çok sayıda U-şekilli destek içeren ve bunları oluşturan yapısal elemanlara birbirlerine göre aralıklı olarak sabitlenmiş bir tespit sistemi. söz konusu levhaların sabitleneceği yapı, çok sayıda ekstrüde edilmiş klips elemanı, her klips elemanı T şeklinde bir ekstrüzyon içerir, söz konusu T-şekilli ekstrüzyonun kolu, söz konusu T-şekilli ekstrüzyonun kollarından uzakta kalınlaştırılır, söz konusu kalınlaştırılmıştır. içinde oluşturulmuş enine bir oluğa sahip kısım,adı geçen oluk, adı geçen U şeklindeki dikmelerin adı geçen reentran kısımlarının genişliğine eşit bir genişliğe ve adı geçen kanal desteğinin bacaklarının yeniden giriş kısımları ile sürtünmeli birleşme için adı geçen oluğun yan kenarlarında oluşturulan bir çift çentik ve bahsedilen T-şekilli ekstrüzyonun kolları, bir çift karşılıklı levhanın çentikleri içine uyacak şekilde uyarlanmıştır; bahsedilen T-şekilli eX-trüzyonun kollarının her biri, bahsedilen kolların sıkı bir sürtünme bağlantısını sağlamak için söz konusu levhaların çentikleri yükseltilmiş bir çıkıntı ile donatılmıştır.

Bacakları üzerinde oluşturulmuş yeniden giriş kısımlarına sahip U-şekilli bir kanal payandasından çevresel kenarlarında oluşturulmuş bir çentiğe sahip olan levhaya bakan malzemeleri desteklemek için bir tutturma klipsi, U-şekilli bir metal levha, adı geçen U şeklindeki metal levha, çentikle kavrayan bir yay parmağı oluşturmak için kendi üzerine içe doğru döndürülür,

bahsedilen U-şekilli metal levhanın diğer ayağı, bahsedilen çentik takılan yay parmağından daha uzundur, bahsedilen U-şekilli kavrama elemanının bahsedilen uzun ayağı, kenarları arasında uzun bir yuvaya sahiptir;

adı geçen uzun bacak boyunca adı geçen uzatılmış yarığın yönüne normal olarak uzanan ve adı geçen yarıkla kesişen bir yay nervürü,

ve bir başlık vidası içeren adı geçen U şeklindeki kanal desteğinin dış kenarları ile bitişik ilişkide adı geçen klips ankrajının uzun bacağını sabitlemek için araçlar, adı geçen başlık vidasını adı geçen dikme elemanı üzerinde sabitlemek için araçlar, böylece baş kısmı buradan dışarıya doğru çıkıntı yapar. söz konusu U-şekilli klips ankrajı, söz konusu U-şekilli desteğin kenarları ile bitişik bir ilişki içinde konumlandırılmıştır ve söz konusu kapak vidası kafası, söz konusu uzunlamasına yarık içerisindedir, söz konusu yay nervürü bunun çıkarılmasına direnir

14 Ekim 2020
3 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Call Now Button
1
Merhaba
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?