+90 212 886 86 30

Sosyal Medyada Biz}

DÜNYA DOĞALTAŞ REZERVLERİ

Dünya Doğal Taş Rezervleri

Mermer olarak tanımlanan kristalin kalkerler dünya üzerinde jeolojik olarak Alp-Himalaya kuşağı içinde, Ege Adaları, Anadolu Yarımadasından, Pakistan ve Hindistandan (Himalaya Yükseltisi) Çin’e kadar uzanan alanda bulunmaktadır. Ayrıca, metamorfik (başkalaşım) masifler içinde oluşan mermerler ve mağmatik orijinli kayaçlar Hersiniyen Orojenik kuşağına ait eski kris talin masiflerin (Kanada, Isveç, Anadolu, Urallar-Sibirya, Güney Afrika, Güney Amerika ve Avustralya) bulunduğu yerlerde görülmektedir.

Mermer olarak kullanılabilecek nitelikteki kalker, dolomitik kalkerler ve kalkobreşler ise genellikle Alp Kuşağında, bu kuşağın çevresindeki Mesozoik ve Tersiyer oluşumları içerisinde yer al maktadır. Burada dünyanın en zengin ve kaliteli mermer yataklarının büyük bölümünün Alp Kuşağındaki Akdeniz ülkelerinde yer aldığı söylenebilir.

Granit, diyorit, siyenit gibi mermer olarak kullanılabilecek niteliklerdeki magmatik orijinli kayaçlar, Isveç, Kuzey Avrupa, Finlandiya ve Güney Afrika’da olduğu gibi, eski kristalin ma siflerle ilgili olarak bulunmaktadır. Oniks mermer ve traverten oluşumları ise, genç tektonik evrim ve kalsiyum karbonatlı su çı kışları ile ilgili olduğu için genellikle genç fay hatlarının bulunduğu alanlar ile karstik arazilerde görülmektedirler.

ASYA KITASI

Rusya: Değişik renk ve desenlerde kalker, mermer ve Si Dtya-LJraIIar’da koyu renkli ve kırmızımsı granitler bulunmakta

Çin Halk Cumhuriyeti: Kesin olarak durumu bilinmemek e birlikte jeolojik olarak değişik renk ve desenlerde kalkerler ile ıolkanik ve mağmatik orjin kayaçların bulunabileceği tahmin edilmektedir.

Japonya: Kalker ve bazik-mağmatik kayaçlar ile gabro ve diyorit oluşumları bulunmaktadır.

Hong-Kong, Kore ve Kamboçya: Çeşitli kalkerler ve koyu renkli mağmatik orijinli kayaçlar mevcuttur.

Hindistan: Değişik renk ve desenlerde kalkerler ve özel- ‘e granit ve koyu siyah gabro-diyanit oluşumları bulunmaktadır.

Pakistan: Genellikle yeşilimsi bir zemin üzerine birbirine raIel renkli tabakalaşmalar ve büyük renkli benekler içeren iks mermerleri bulunmaktadır. Bunların dışında değişik renk w desenlerde kalkerler ve mağmatik orijinli sert mermer olu a arı da mevcuttur.

Iran: Orijinal renk ve desenlerde oniks mermerleri ile sarı kırmızı renklerde traverten oluşumlarının, bunların dışında değişik renklerde kalkerlerin bulunduğu tahmin edilmektedir. Iran .a mermeri uluslararası piyasalarda aranan bir mermer türü

Suudi Arabistan ve Yemen: Bej ve grimsi beyaz renkler mermer olarak kullanılabilecek kalker oluşumları bulunmak

Suriye: Bej renkli kalkerler v.e bazı magmatik kayaçlar mermer olarak kullanılmaktadır.

Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetleri: Granit oluşumları mevcuttur.

Türkiye (Anadolu): Değişik renk ve desenlerde kalker ve kristalin kalkerler (mermer) ile granit diyorit gabro, diyabaz vb. magmatik orijinli kayaçlar, geniş travertenler ile oniks mermerle ri bulunmaktadır.

AVRUPA KITASI

Rusya ve Ukrayna: Silisli taşlar yaygın olarak bulunuyorsa da dekoratif taş ocakçılığı tam olarak gelişmemiştir. Bu yüz den dünya pazarlarında labrador dışında isim yapan taşları yoktur.

Türkiye çr Mermer (kristalin kalker ve dolomit), kalker, granit ve gnays oluşumları mermer olarak kullanılabile cek özelliklerdedir.

Yunanistan: Yunanistan’daki en kaliteli mermerler, Ege Denizi’ndeki Paros Adası ile Atina civarında bulunan Pentelicus Dağı’nda çıkarılan ve Parian ismi ile tanınan mermerlerdir. Mer mer piyasasında tanınmış bir mermer olan Cipolino mermeri be yaz ve yeşil çizgiler içerdiği için ortasından kesilmiş bir soğan görüntüsündedir. Ege Denizi’nde Tinos Adası’ndan çıkartılan mermerler ise beyaz damarlı yeşil renkli mermerlerdir. Breşli ye şii serpantin olan Verde Antique mermeri, Yunanistan’da çıkar tılmış dünyanın en eski mermerlerindendir.

Bulgaristan: Mermer, kalker ve granit oluşumları bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyeti: Kalker, granit, kalkbreş oluşumları nevcuttur.

Italya: İtalyanın en önemli mermerleri Carrara civarında çıkartılan grimsi beyaz mermer çeşitleridir. Fioransa ve Roma arasındaki Siena kasabası civarında koyu sarı ve koyu damarlı r-ermerler çıkartılmaktadır. Kuzey italya’da yeşil renkli mermer, Scilya’da krem renkli mermer oluşumları bulunmaktadır. Bunla 9 yanısıra Tivoli civarında traverten ocakları mevcuttur. Sardin ya granitleri de önemli oluşumlardır. İtalya’da mermercilik çok :elistiği için hemen hemen her çeşit kayaç mermer olarak değerlendirilmektedir.

Almanya: Granit ve renkli kalkerler bulunmasına rağ Sen, desen azlığı ve çevreci tutumları nedeniyle yeterli üretim yoktur.

Fransa: Kalker ve granit oluşurnları önemh olup, diyorit ve mağmatik orijinli kayaçlar da mermer olarak kullanılmaktadır. Pireneler çevresindeki gri ve kırmızı renkli mermerler ülke ilin en tanınmış

Isveç, Norveç ve Finlandiya: Çeşitli renk ve desenlerde c-aıit ve siyenit oluşumları bulunmaktadır. Özellikle pembemsi granit oluşumları mevcuttur.

Norveç: “Norveç Gülü” denilen kırmızı lekeli ve hafif ye- damarlı mermer çıkartılrnaktadır. sveç’de ise, “Isveç yeşili ve S’.edish Cipolin” denilen beyaz damarlı ve açık yeşil renkli mermerler bulunmaktadır.

Isviçre ve Avusturya: Bej ve grimsi renklerde kalker ile-Dantin oluşumları mermer olarak kullanılmaktadır.

Ispanya: Mermer yatakları bakımından oldukça zengin dir. Ispanya’nın kuzeyindeki bölgede parlak siyah, beyaz damar lı siyah, kırmızı ve gri, Kafalan kırmızısı ve daha pek çok deği şik renkıi mermer yatakları bulunmaktadır. Güney İspanya’da beyaz ve fildişi sarısı renginde damarlı mermer çeşitli mevcuttur. Malaga çevresinde koyu kahverengi oniks mermer yatakları bu lunmaktadır. Madrit’te değerli beyaz granit yatakları, ülkenin ba tısında ise siyah gri, mavi ve bej grisi değişik renklerde granit oluşumları vardır. En önemli granit ocakları kuzeybatı İspan yada bulunmaktadır. Ayrıca açık pembe renkli granit oluşumla rı da mevcuttur.

Portekiz: İspanya sınırındaki bölgelerde kırmızı damarlar içeren beyaz mermer yatakları bulunmaktadır. Lizbon’un kuze yinde de kırmızı renkli mermer yatakları mevcuttur.

Ingiltere: İngiltere’nin en önemli mermer yatakları, De vonshire bölgesinde çıkartılan fosilli ve koyu gri zemin üzerine kırmızı damarlı olan mermerlerdir. Bunun yanında özellikle gri renkli granit oluşumları da bulunmaktadır.

Belçika: Grimsi renkli ve siyahımsı kalker oluşumları çok önemlidir.

AFRİKA KITASI

Mısır: Granit, siyenit ve gabro-diyoritler ile bazı amlibolit ler çok önemli olup, kaliteli bazı kalker oluşumları da mermer olarak kullanılabilir özelliktedir.

Fas ve Cezayir: Kuzey Afrika’da kırmızı ve sarı renkteki Numidien mermerleri uzun yıllardan beri işletilmektedir. Cezayir Oran yakınlarındaki kızıl alev oniks rnermeri oluşumlarıdır.

Nijerya, Kongo, Sudan, Güney Afrika Cumhuıiyeü ve Mozambic: Granit, siyenit ve kalker oluşumları bulunmaktadır. Kongo siyah mermeri (gabro-diyorit, amfibolit) ve Güney Afrika ravi graniti çok önemli mermer tipini oluşturmaktadır.

AMERIKA KITASI

Amerika Birleşik Devletleri: Kalker, breş, konglomera, ganit. siyenit, serpantin, diyabaz vb. oluşumları bulunmaktadır.

Kanada: Granit ve serpantin oluşumlarının bulunduğu tahmin edilmektedir.

10 Ekim 2020
40 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Call Now Button
1
Merhaba
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?